Zelfverzekerd

Meegaan in de stroom, maar los kunnen staan wanneer je wilt. Ergens boven kunnen staan.