Diplomatie

– De 4 lagen = Beatrix is betrokken, naar individuele mensen, maar ook naar groepen. De waarden en normen van het land waar zij bijvoorbeeld op staatsbezoek is, kent zij goed, respecteert deze, en speelt daar opvallend goed op in. Die vaardigheid van haar, dat zij feilloos weet welke laag zij aan moet spreken, heb ik daarom in dit beeld weer gegeven door ook haar gezicht uit lagen op te bouwen. Die lagen maken haar compleet; geven haar haar diepte.
– De gekleurde schaduw = Beatrix laat indruk achter. Haar lach is in de schaduw te zien.
– En profile = Ik gun Beatrix haar privacy. Op de afgebeelde manier kan ze nog dingen voor zichzelf houden.
– Blauw = Evenwicht en kracht.